Automatyczne skrzynie biegów

Dynamiczna wymiana oleju – automatyczna skrzynia biegów.

Dynamiczna wymiana oleju zapewnia usunięcie z automatycznej skrzyni biegów całego starego oleju oraz znajdujących się w nim i w podzespołach zanieczyszczeń oraz zastąpienie go nowym, czystym olejem dobranym do konkretnego modelu skrzyni biegów.

Choć procedura dynamicznej wymiany oleju jest czasochłonna to zdecydowanie przewyższa dawniej stosowane wymiany metodami grawitacyjnymi podczas których wymieniane jest zaledwie 40-60% oleju i nie są usuwane wszystkie zanieczyszczenia z podzespołów skrzyni automatycznej.

Olej znajdujący się w automatycznej skrzyni biegów nie tylko smaruje i czyści mechanizmy ale również odprowadza ciepło i działa jako chłodziwo. Konstrukcja każdego typu automatycznej skrzyni biegów wymaga aby olej w niej pracujący pokonywał bardzo wąskie kanaliki i zaworki co oznacza, że zanieczyszczenia standardowo powstające w trakcie pracy skrzyni są bardzo niekorzystne dla jej pracy i żywotności. Także upływający czas, a przede wszystkim przejechane kilometry powodują obniżenie, a następnie utratę własności smarnych i chłodzących oleju. Dynamiczna wymiana oleju ma  bezpośredni, korzystny wpływ na żywotność automatycznej skrzyni biegów oraz pozwala uniknąć pogorszenia sposobu jej pracy (szarpanie, opóźnienie przełączenia biegów, hałas), które to objawy prowadzą do konieczności kosztownej generalnej naprawy.

Kompetencje naszych pracowników wynikające z doświadczenia i stałego szkolenia oraz stosowane procedury wraz z wykorzystywanym przez nas urządzeniem firmy RAVENOL umożliwiają zagwarantowanie najlepszych rezultatów wymiany oleju w skrzyni biegów. Istotne znaczenie ma również stały dostęp do najwyższej jakości oleju RAVENOL do automatycznych skrzyń biegów wraz z pełnym wsparciem technicznym firmy RAVENOL i MotoFactory. Dzięki tym czynnikom dynamiczna wymiana oleju wykonywana przez nasz Autoserwis obejmuje większość samochodów dostępnych na rynku wykorzystujących różne automatyczne skrzynie biegów.

Przykładowa procedura dynamicznej wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów:

  1. Diagnoza stanu automatycznej skrzyni biegów podczas jazdy próbnej.
  2. Po podjęciu decyzji o wymianie podłączamy zautomatyzowane urządzenie RAVENOL do odpowiednio rozgrzanej skrzyni biegów.
  3. Automatyczne usunięcie części zużytego oleju i zastąpienie go odpowiednim nowym posiadającym właściwości czyszczące (rozpuszczanie zanieczyszczeń).
  4. Następuje wymiana filtra skrzyni biegów, o ile występuje w danym modelu.
  5. Cykl pracy automatycznej skrzyni biegów na wszystkich ustawnych przełożeniach zapewnia rozpuszczenie, a następnie usunięcie zanieczyszczeń.
  6. Nowy, czysty olej zastępuje olej przepracowany (automatyka urządzenia RAVENOL kontroluje ilość). Dla zapewnienia pełnej wymiany jest zużywane kilka litrów więcej oleju niż pojemność skrzyni, tak aby nowy olej w pełni „wypchnął” stary podczas pełnego cyklu pracy skrzyni automatycznej.
  7. Przed opuszczeniem Autoserwisu dokonujemy sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni oraz, o ile jest to konieczne, elektronicznej adaptacji sterownika automatycznej skrzyni biegów do nowych warunków pracy.

*promocje nie łączą się, możliwa do wykonania jest tylko zgłoszona przed ustaleniami technicznymi