Przeglądy

Zalecanym przez nas, a także gwarantującym najlepszy efekt niezawodności, rozwiązaniem jest powierzenie nam pełnej obsługi przeglądowej Państwa pojazdu – zarówno w zakresie przeglądów wynikających z zaleceń i standardów producenta samochodu jak i w zakresie systemu zasilania LPG.

Obowiązujące uregulowania prawne oraz szczegółowe zapisy warunków gwarancyjnych zarówno producenta pojazdu jak i producenta systemu zasilania LPG określają częstotliwość oraz zakres przeglądu. Pojazd czy system zasilania LPG traci gwarancję w przypadku niestosowania się do tych warunków. Jednocześnie nie ma wymogu, co zostało potwierdzone wieloma aktami prawnymi, aby przegląd był wykonywany przez ASO, co pozwala na korzystanie z takich usług w niezależnych autoserwisach takich jak nasz. Właściciel pojazdu dokonując wyboru miejsca wykonania przeglądu (pojazdu/systemu LPG) powinien się kierować przede wszystkim jakością usługi. Tak dokonywany wybór w naszym przypadku gwarantuje, że jeśli już miał On okazję poznać poziom jakości zapewniany przez nasz AUTOSERWIS, to skorzysta z naszych specjalistów ponownie.

Dodatkowo, dla rozwiania wątpliwości tych właścicieli pojazdów, którzy nie mieli okazji poznać naszej jakości pracy i stosowanych przez nas rozwiązań zapewniamy, że nasze działania w zakresie przeglądów opierają się o wewnętrzną procedurę zapewnienia jakości, której kluczowym elementem jest lista kontrolna czynności przeglądowo-serwisowych bazująca na procedurach i standardach ASO.

W przypadku przeglądów systemów zasilania LPG warte podkreślenia jest to, że w naszym AUTOSERWISIE usługa „przeglądu LPG” obejmuje nie tylko standardową wymianę filtrów, sprawdzenie szczelności całego systemu i stanu wszystkich podzespołów ale w ramach każdego przeglądu sprawdzenie stanu zaworów odcinających gaz LPG wraz z ich czyszczeniem oraz w przypadkach wymagających kalibracji systemu odpowiednich poprawek w ustawieniach sterownika.


*promocje nie łączą się, możliwa do wykonania jest tylko zgłoszona przed ustaleniami technicznymi